ŠK Český Brod

Krasohled českobrodského šachu I: Založení oddílu

„Č e s k ý B r o d. Zdejší kroužek šachistů, jenž co nejdříve přemění se v samostatný šachový klub, pozval mistra K. O p o č e n s k é h o, aby tu sehrál simultánku. Mistr Opočenský ochotně přání vyhověl a dne 19. října sehrál tu za 2 hodiny 26 partií (ježto nebylo dostatek šachových her, hrál současně jen asi 13) jež až na jednu remisu s p. Židlickým všechny vyhrál. Kroužek šachistů, čítající nyní asi 25 členů, koná schůzky dvakráte týdne v hostinci „u Strachů“.“ Tak zní další písemná zpráva z téhož roku. Kroužky byly velmi neformální sdružení, pravděpodobně ani nikde neevidovaná. Zřejmě sestávaly z nadšenců, kteří dosud hráli pouze volné partie, a spojoval je zájem o šachy. Proto je pravděpodobné, že šachy se zde hrály již dříve a stejně tak kroužek mohl být založený některý předchozí rok. Obvykle trvalo nějakou dobu, než z kroužku vznikl klub, často kolem roku. V tomto případě se tak stalo až za devět let.
Klub tedy vznikl roku 1922. A opět si dovolujeme citovat z odborného tisku: „Č e s k ý B r o d. Dne 28. července byl zde založen Kroužek šachistů v Českém Brodě, jehož předsedou zvolen Dr. Jos. Růžička, jednatelem K. Kubička. Schůzky členů pak každý pátek v restauraci „u Růžičků“(Text převzat z práce Jana Fialy "Historie šachu v Českém Brodě")